Polityka Prywatności Leo Media

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
  2015 r., poz. 2135) informujemy, że administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest
  LEO MEDIA Patrycja Lew-Starowicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 21/5, 01-029 w Warszawie.
 2. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez LEO MEDIA Patrycja LewStarowicz
  w celach związanych z prowadzoną działalnością szkoleniową, wydawniczą, konferencyjną
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z
  4.05.2016),
 3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych,
  jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
  umowami powierzenia,
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, w przypadku wyrażenia
  dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w celach informacyjnych o
  przyszłych szkoleniach, konferencjach, projektach wydawniczych LEO MEDIA Patrycja Lew-Starowicz
  do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty
  aplikacyjne zostaną usunięte,
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo
  wniesienia sprzeciwu. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w
  formie pisemnej, elektronicznej (e-mail) bądź ustnej, bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
  Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),
 7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  Patrycja Lew-Starowicz tel. +48 608439026
  Email: daneosobowe@leomedia.pl