Szkoła Terapii Seksualnej

Umiejętność prowadzenia terapii psychoseksualnej stanowi niezbędne uzupełnienie kompetencji lekarza seksuologa, psychologa i psychoterapeuty. Osoby zajmujące się edukacją seksualną i profilaktyką zdrowia seksualnego powinny dysponować usystematyzowaną i aktualną wiedzą na temat seksualności człowieka.

Informacje ogólne:

Problemy dotyczące seksualności są bardzo powszechne wśród pacjentów zgłaszających się na psychoterapię oraz cierpiących z powodu przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Umiejętność pracy z pacjentami prezentującymi problematykę seksuologiczną jest bardzo istotna w praktyce psychoterapeuty.
Umiejętność prowadzenia terapii psychoseksualnej stanowi natomiast niezbędne uzupełnienie kompetencji lekarza seksuologa, psychologa i psychoterapeuty. Osoby zajmujące się edukacją seksualną i profilaktyką zdrowia seksualnego oraz zaburzeniami seksualnymi powinny dysponować usystematyzowaną i aktualną wiedzą na temat seksualności człowieka.

Dla kogo?

Szkoła Terapii Seksualnej przeznaczona jest dla psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy.

Co oferuje szkolenie?

Szkolenie umożliwia uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat seksualności, zaburzeń seksualnych i prowadzenia terapii seksualnej. Jest skoncentrowane na interwencjach psychoterapeutycznych, zawiera jednak także niezbędny (również dla psychologów) zakres wiedzy medycznej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, treningów i superwizji przez doświadczoną kadrę specjalistów. Zapewniamy także możliwość odbywania staży klinicznych potrzebnych do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Akredytacja i punkty PTS Szkolenie posiada akredytację Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i pozwala na uzyskanie punktów wymaganych do Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS. Ukończenie STS pozwala na uzyskanie 710 z 1500 punktów (1000 podstawowych i 500 dodatkowych) wymaganych do uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS:

100 pkt podstawowych i 240 pkt dodatkowych za udział w zajęciach dydaktycznych

120 pkt podstawowych i 100 pkt dodatkowych za udział w zajęciach superwizyjnych

150 pkt podstawowych za staże organizowane dla uczestników kursu

Dyplom: Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w min. 90% zajęć w każdym roku (w tym zajęcia dydaktyczne i superwizja prowadzonych przez siebie pacjentów), odbycie dwóch staży obejmujących po min. 50 godzin (po jednym w każdym roku szkolenia) oraz zaliczenie dwóch egzaminów rocznych. Absolwenci, po spełnieniu dodatkowych kryteriów określonych przez PTS, mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu Seksuologa Klinicznego. (www.pts-seksuologia.pl).

Kierownictwo merytoryczne

Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz
– specjalista psychiatra, seksuolog oraz psychoterapeuta, superwizor PTS, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii przy Ministerstwie Zdrowia, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Prof. nadzw. hab. med. Michał Lew-Starowicz
– specjalista psychiatra, psychoterapeuta, seksuolog, pierwszy w Polsce posiadacz międzynarodowego tytułu specjalisty medycyny seksualnej FECSM (Fellow of the European Committee for Sexual Medicine), członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, kierownik kliniki w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Dyrektor ds. Nauki w IPIN w Warszawie.

Zespół dydaktyczny

Wśród wykładowców m.in.:
Dr n. hum. Alicja Długołęcka – pedagożka, edukatorka seksualna, doradca rodzinny, autorka wielu prac z zakresu edukacji seksualnej i promocji zdrowia seksualnego oraz wykładowca na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie, zaangażowana w problemy dotyczące seksualności osób niepełnosprawnych, współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji.

Dr med. Woet Gianotten – ginekolog, seksuolog i psychoterapeuta pracujący w Holandii, jeden z najbardziej cenionych ekspertów medycyny seksualnej w świecie. Specjalizuje się w zagadnieniach seksualności pacjentów cierpiących z powodu chorób przewlekłych , w tym szczególnie w problematyce onkoseksuologii.

Dr Marek Jasiński – psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny i superwizor PTS; posiada certyfikat psychoanalityka IPA, jest wykładowcą w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii UW.

Katarzyna Dańska – certyfikowana terapeutka DMT (Dance/Movement Therapy), arteterapeutka, body/movement coach. Ukończyła 4 letnie szkolenie w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, 3 letnie szkolenie Kenstenberg Movement Profile w Monachium, roczne szkolenie Ruchu Autentycznego z dyplomem Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy.

Dr Eli Jouber – jest psychologiem klinicznym, którego praca terapeutyczna jest oparta głównie na teorii psychodynamicznej. W swojej pracy dr Joubert stosuje również inne teorie i podejścia w celu prowadzenia optymalnej pomocy swoim pacjentom.

Mgr Beata Pawlak-Jordan-psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny, superwizor PTS, superwizor Niebieskiej Linii, psychoterapeutka. Wiele lat pracowała, jako psychoterapeutka oraz diagnosta w Fundacji Dzieci Niczyje. Obecnie współprowadzi własną fundację Fundacja Dobrych Praktyk. Wieloletni biegły sądowy uczestniczący w przesłuchaniach dzieci oraz opiniowaniu dla potrzeb prokuratur sądów karnych i rodzinnych, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA i Niebieskiej Linii. Od lat zajmuje się diagnozą, interwencją oraz terapią dzieci wykorzystywanych seksualnie.

Dr n. med. Goran Arbanas -ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Zagrzebiu, lekarz psychiatra oraz psychoterapeuta. Pracuje w Szpitalu w Karlovac jako kierownik Oddziału Psychoterapii Dziennej. Od 2004 roku pierwszy w Chorwacji edukator seksualny. Tłumacz z języka angielskiego ok. 15 pozycji z psychiatrii. Autor podręczników oraz zeszytów ćwiczeń w psychiatrii dla szkół medycznych. Autor wielu prac naukowych. Jest Prezesem Zarządu Chorwackiego Towarzystwa Terapii Seksualnej.

Dr n. med. Robert Kowalczyk – seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji oraz biegły sądowy. Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jako wykładowca współpracuje także z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Rady Naukowej (MSM) Krajowego Centrum ds. AIDS.

Dr n. med. Magdalena Gawrych– absolwentka kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2010 roku pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2011 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych w specjalności psychologia kliniczna. Wiedzę poszerzała podczas szkoleń psychoterapeutycznych w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, podyplomowych szkoleń medycznych, w trakcie specjalistycznej szkoły trenerów, a także studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka i współautorka ponad 20 publikacji medycznych i psychologicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Realizatorka wielu projektów naukowo-badawczych z dziedziny psychologii i psychiatrii. Swoje prace regularnie prezentuje na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych (Lizbona, Praga, Wiedeń, Ulm, Berlin).W praktyce klinicznej koncentruje się na obszarze zdrowia psychicznego i seksualnego wykorzystując najnowszą wiedzę naukową, podejście oparte na zasobach klientów, systemowy model pracy.

Mgr Jonasz Wethacz – absolwent studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia oraz absolwent Szkoły Terapii Seksualnej. Obecnie w trakcie procesu zdobywania tytułu doktora nauk humanistycznych. Aktywnie współpracuje z fundacją TransFuzja, prowadząc grupę wsparcia i indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób transpłciowych w Lublinie, jest także konsultantem w nowym projekcie „Pomoc Młodym”, który ma na celu wspieranie adolescentów i młodych dorosłych LGBTQI. Pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii UMCS, doświadczenie zdobywał m.in. w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie.

Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz-lekarz psychiatra, seksuolog i psychoterapeuta, autor wielu prac naukowych i popularnaukowych, w tym publikacji poświęconych seksualności osób cierpiących z powodu przewlekłych chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych. Jest kierownikiem medycznym Centrum Terapii Lew-Starowicz oraz oddziału psychiatrycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pierwszy w Polsce posiadacz międzynarodowego tytułu specjalisty medycyny seksualnej FECSM (Fellow of the European Committee for Sexual Medicine), członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Prof. dr hab. n. med. -Zbigniew Lew-Starowicz-lekarz specjalista psychiatra, najbardziej rozpoznawalny seksuolog w Polsce oraz psychoterapeuta, superwizor PTS, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii przy Ministerstwie Zdrowia, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Autor wielu publikacji naukowych oraz książek popularnych na temat relacji damko-męsskich, wykładowca Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie.

Prof. med. Goran Arbanas –ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Zagrzebiu, lekarz psychiatra oraz psychoterapeuta. Pracuje w Szpitalu w Karlovac jako kierownik Oddziału Psychoterapii Dziennej. Od 2004 roku pierwszy w Chorwacji edukator seksualny. Tłumacz z języka angielskiego ok. 15 pozycji z psychiatrii. Autor podręczników oraz zeszytów ćwiczeń w psychiatrii dla szkół medycznych. Autor wielu prac naukowych.

Jest Prezesem Zarządu Chorwackiego Towarzystwa Terapii Seksualnej.

Organizacja i czas trwania zajęć

Termin rozpoczęcia V edycji to październik 2018.
W każdym roku szkolnym odbędzie się po 10 zjazdów. Zajęcia będą się odbywały w piątki od godz. 15 do 21 oraz w soboty od godz. 9 do 19, od września do czerwca, z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.
Ze względu na zapewnienie odpowiedniej jakości szkolenia, zajęcia warsztatowe i superwizyjne będą odbywały się w małych grupach. Dlatego liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Szczegółowy terminarz zjazdów zostanie podany osobom zakwalifikowanym w sierpniu 2018 roku. Zagraniczni szkoleniowcy (dr Eli Joubert dr Gianotten) będą prowadzili zajęcia w języku angielskim (materiały dydaktyczne w jęz. polskim), pozostałe zajęcia i wszystkie superwizje oraz egzamin będą prowadzone po polsku. Zajęcia anglojęzyczne są wspierane tłumaczeniami głównych wątków wykładów przez dr hab. n. med. Michała Lwa-Starowicza.
Szkolenie trwa 4 semestry (2 lata).

Program zajęć na I roku

 • Uwarunkowania seksualności. Zdrowie seksualne, norma, patologia. Seksualność wieku rozwojowego. Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego. Niedojrzałość psychoseksualna.
 • Model bio-psycho-społeczny zaburzeń seksualnych. Dysfunkcje seksualne mężczyzn i kobiet.
 • Seksualność w cyklach życia – od dojrzałości do starości. Wpływ antykoncepcji na aktywność seksualną. Seksualność w chorobach przewlekłych. Onkoseksuologia.
 • Niepełnosprawność i zdrowie seksualne. Seksualność w chorobach psychicznych i uzależnieniach od substancji psychoaktywnych. Czynniki relacyjne zaburzeń seksualnych. Diagnoza pary.
 • Tożsamość płciowa i orientacja seksualna. Homoseksualność, transpłciowość. Preferencje seksualne i zaburzenia preferencji seksualnych.
 • Wywiad seksuologiczny. Metody i narzędzia diagnostyczne i badawcze. Skale, kwestionariusze, testy.
 • Przestępstwa o podłożu seksualnym. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne.
 • Etyka w terapii seksualnej. Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji terapeutycznej. Superwizje.
 • Psychoedukacja i edukacja seksualna. Superwizje.
 • Doradztwo i poradnictwo seksualne. Rola Internetu. Egzamin końcowy.

Program zajęć na II Roku

 • Terapia psychoseksualna zaburzeń seksualnych. Konceptualizacja i praca z problemami seksualnymi w różnych kierunkach psychoterapii. Integracja metod w leczeniu zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 • Metody treningowe, muzykoterapia i choreoterapia w klinice zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 • Terapia dysfunkcji seksualnych u kobiet (zaburzenia pożądania, podniecenia, orgazmu, dyspareunia, pochwica). Superwizje.
 • Terapia dysfunkcji seksualnych u mężczyzn (zaburzenia pożądania, erekcji, orgazmu, ejakulacji). Superwizje.
 • Hiperseksualność i „uzależnienie od seksu”. Ryzykowne zachowania seksualne i choroby przenoszone drogą płciową. Superwizje.
 • Terapia partnerska. Praca z parą w klinice zaburzeń seksualnych. Specyfika terapii związków homoseksualnych. Superwizje.
 • Psychoterapia grupowa i systemowa w klinice zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 • Terapia zaburzeń preferencji seksualnych. Klinika transpozycji płci. Superwizje.
 • Terapia przestępców seksualnych i ofiar przestępstw o podłożu seksualnym. Superwizje.
 • Aspekty organizacyjne w terapii zaburzeń seksualnych. Superwizje. Egzamin końcowy. Zakończenie szkolenia.

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w Warszawie w Śródmieściu w siedzibie Centrum Terapii Lew-Starowicz przy ul. Nowogrodzkiej 62 c lok. 42. (ok. 4 min. pieszo od Dworca Centralnego). Staże kliniczne odbywają się w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie oraz w Centrum Terapii Lew-Starowicz.

Rekrutacja

Wymóg: Warunkiem udziału w kwalifikacji jest przesłanie aplikacji (do pobrania tutaj lub formularz aplikacyjny online ) oraz skanu/kserokopii dyplomu ukończenia studiów psychologicznych lub medycznych, albo certyfikatu psychoterapeuty (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego).

Dokumenty wraz z aplikacją należy przesłać na adres sts@leomedia.pl lub pocztą na adres: Leo Media Lew-Starowicz ul. Nowogrodzka 62 c lok. 42, 02-002 Warszawa. W przypadku lekarzy, należy załączyć także skan/kserokopię prawa wykonywania zawodu. Zajęcia rozpoczynają się we październiku 2018 r.
Płatności: Koszt szkolenia wynosi 9500 PLN rocznie, 19000 PLN za cały dwuletni kurs obejmujący zajęcia dydaktyczne (340 godzin), superwizyjne (60 godzin) i dwa staże kliniczne (łącznie min. 100 godzin). Pierwsza wpłata (2850 PLN) dokonywana jest w ciągu 30 dni od otrzymania maila z informacją o zakwalifikowaniu się na szkolenie STS, która będzie przesyłana na podany w aplikacji
adres email. Kolejne płatności dokonywane są w ratach po 950 PLN zgodnie z terminarzem podanym na pierwszym spotkaniu.
Kontakt: Ewentualne pytania dotyczące szkolenia należy kierować na adres mailowy: sts@lew-starowicz.pl lub kontaktować się pod numerem telefonu: +48 608 439 026.

 

ZAPISZ SIĘ