Szkolenie Metody Diagnostyczne w Seksuologii

Leo Media Patrycja Lew-Starowicz organizuje dla psychologów szkolenie pod patronatem merytorycznym Centrum Terapii Lew-Starowicz pt.: „Metody diagnostyczne w seksuologii”.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi typami technik diagnostycznych stosowanych w terapii seksuologicznej (wywiad seksuologiczny, testy, kwestionariusze, modele zaburzeń seksualnych, metody diagnostyczne oraz terapeutyczne wykorzystywane w seksuologii medycznej). Zajęcia obejmują najistotniejsze dla diagnozy seksuologicznej elementy z zakresu psychoseksuologii oraz seksuologii medycznej.

Warsztat jest skierowany do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy oraz innych profesjonalistów zainteresowanych dziedziną diagnozy seksuologicznej.

Zarówno diagnoza psychologiczna jak i seksuologiczna są jedną z form działalności psychologa, psychoterapeuty lub lekarza, mającej zastosowanie w aktywności badawczej i w praktyce klinicznej. Metody diagnozy psycho-seksuologicznej odwołują się do określonych teorii odnośnie etiologii zaburzeń seksualnych.

Z kolei diagnoza z zakresu seksuologii medycznej koncentruje się na zbadaniu wpływu czynników biologicznych wobec ujawnienia dysfunkcji seksualnych. Zawiera elementy oceny psychiatrycznej, endokrynologicznej oraz urologiczno- ginekologicznej.

Szkolenie posiada akredytację Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i pozwala na uzyskanie punktów wymaganych do Certyfikat Seksuologa Klinicznego PTS.
Ukończenie szkolenia pozwala na uzyskania 15 punktów PTS oraz certyfikatu.

Pytania dotyczące szkolenia proszę kierować na adres: szkolenia@lew-starowicz.pl
Liczba miejsc: do 16 uczestników.

Piątek
 • Zalecenia konsultanta krajowego ds. seksuologii w zakresie badania somatycznego w seksuologii

prof. Zbigniew Lew-Starowicz (wykład inauguracyjny – 60 minut)

 • Diagnoza psychologiczna i seksuologiczna w praktyce klinicznej (znaczenie relacji diagnostycznej, rola superwizji)

dr n. hum. Marta Rawińska

 • Znaczenie wiedzy na temat psychopatologii zaburzeń psychicznych i seksualnych
 • Wywiad seksuologiczny

 • Zaburzenia psychiczne a zaburzenia seksualne

 • Czynniki psychospołeczne, kulturowe, biologiczne mające znaczenie dla zaburzeń seksualnych
 • Przykłady pacjentów

Sobota

 • Podstawy diagnozy z zakresu seksuologii medycznej

dr n. med. Justyna Holka-Pokorska

 • Interdyscyplinarna współpraca w zakresie diagnozy i terapii pacjentów z dysfunkcjami seksualnymi
 • Kiedy „działać samemu”, a kiedy warto konsultować się z innymi specjalistami.
 • Podstawowe badania dodatkowe (laboratoryjne, radiologiczne i in.)
 • Co można osiągnąć prowadząc terapię seksualną, a kiedy sięgać po farmakoterapię
 • Przykłady pacjentów

PRZERWA OBIADOWA (60 minut)

Sobota po południu

dr n. hum. Marta Rawińska

 • Standardowe metody diagnostyczne stosowane w seksuologii (kwestionariusze, testy)

 • Modele zaburzeń seksualnych

 • Omówienie możliwości stosowania swobodnych metod diagnostycznych

w diagnostyce psycho-seksualnej i ich ograniczeń (np. Plam Atramentowych Rorschacha)

 • Diagnostyka psychologiczno-seksuologiczna

w podejściu poznawczo-behawioralnym

 • Radzenie sobie z oporem. Specyficzne, trudne sytuacje w badaniach i radzenie sobie z nimi

Dr n. hum. Marta Rawińska– doktor psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (CBT), posiada także dyplom Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC). Marta Rawińska ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu psychoterapii rodzin i małżeństw. Uczestniczy w całościowym szkoleniu terapii ericksonowskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w okresie 2004-2006 r. W latach 2007-2010 prowadziła psychoterapię indywidualną oraz partnerską w Ogólnopolskiej Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów magisterskich oraz podyplomowych w Katedrze Psychoterapii i Terapii Seksualnej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz kursy doszkalające w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Pani psycholog prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię partnerską dla osób dorosłych
i młodzieży. Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysów życiowych, a także trudności w bliskich związkach (małżeństwo, rodzina, praca, trudności seksualne), przeżywają stratę lub zawód miłosny; cierpią z powodu przygnębienia, przeciążenia stresem; są zainteresowane rozwojem swojej osobowości i zwiększeniem satysfakcji w relacjach z innymi ludźmi. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz pracy z niską samooceną. W swojej pracy wykorzystuje techniki wyobrażeniowe, integrując podejście poznawczo-behawioralne z podejściem humanistycznym.

Dr n. med. Justyna Holka-Pokorska -Doktor nauk medycznych, specjalista seksuolog, specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Fellow of the European Board of Sexual Medicine- FECSM. Jedna spośród kilkudziesięciu specjalistów seksuologów na świecie, afiliowanych przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej (ESSM). Od 2000r. związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2012 zatrudniona jako adiunkt w III Klinice Psychiatrii IPiN. W 2007/2008 roku pełniła funkcję ordynatora Oddziału Dziennego III Kliniki Psychiatrycznej, a w 2012r. obroniła doktorat uzyskując wyróżnienie Rady Naukowej IPiN. Ukończyła także kurs psychoterapii eklektycznej atestowany przez Zarząd Naukowy Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz kurs psychoterapii psychoanalitycznej przy Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. W latach 2000-2006 odbywała psychoanalizę szkoleniową u psychoanalityka treningowego Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Specjalizację z zakresu seksuologii uzyskała w 2013r. pod kierunkiem Profesora Zbigniewa Lwa-Starowicza. Autorka oraz współautorka szeregu publikacji z zakresu psychiatrii, seksuologii oraz psychoterapii.

W diagnozie oraz terapii dysfunkcji seksualnych stosuje podejście interdyscyplinarne łączące metody psychoterapeutyczne z najnowszymi doniesieniami z zakresu neurobiologii oraz farmakoterapii. W pracy klinicznej oraz naukowej szczególnie interesuje się związkami pomiędzy hormonami płciowymi, a funkcjonowaniem psychicznym i seksualnym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP),

Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS), Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP) oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej (ESSM).

Regulamin szkolenia

ZAPISZ SIĘ